#
Suresh Dahal
382
#
Narayan Thapa
261
#
Yubraj Tirpati
246
#
Binod Baniya
209
#
Shiva Prasad Ghimi
177
#
Mahesh Bhandari
134
#
Durga Narayan Shre
118
#
Kumar Gurung
115
#
Matrika Dhakal
95
#
Chandra Kumari Gur
94
#
Sabitra Sapkota
93
#
Dipak Bhattarai
89
#
Sujit Shah
83
#
Dharmendra Kumar S
77
#
Basu Dev Acharya
70
#
Gopal Singh Bohora
60